Ấn chương Việt Nam

‘Đây là một công trình nghiên cứu công phu mà tác giả đã hoàn thành, có đóng góp lớn cho việc xây dựng bộ môn Ấn chương học Việt Nam. Về bộ môn này thì đây là công trình đầu tiên; không có gì có thể so sánh được…’ (Lời giới thiệu của GS. Hà Văn Tấn).

Cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành, khổ 16cm x 24cm, 554 trang, bìa cứng, được tặng giải thưởng vàng sách đẹp năm 2006.

 • Tác giả: TS. Nguyễn Công Việt
 • GS. Hà Văn Tấn (Viện trưởng Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học xã hội Viiệt Nam) viết Lời giới thiệu.

Thông tin chi tiết về cuốn sách:

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần mở đầu
KHÁI QUÁT VỀ ẤN CHƯƠNG HỌC VÀ ẤN CHƯƠNG VIỆT NAM gồm 4 chương:

 • Chương 1: Khái luận về ấn chương và ấn chương học
 • Chương 2: Khái lược về ấn chương học Trung Quốc
 • Chương 3: Khái quát về ấn chương Việt Nam
 • Chương 4: Hình thức và tính chất các loại hình ấn và dấu Việt Nam từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX.

Phần thứ nhất
ẤN CHƯƠNG VIỆT NAM TỪ THỜI LÊ SƠ (1428-1527) ĐẾN THỜI TÂY SƠN (1778-1802) gồm 3 chương:

 • Chương 1: Ấn chương Việt Nam thời Lê sơ – Mạc (1428-1592)
 • Chương 2: Ấn chương Việt Nam thời Lê trung hưng (1533-1788)
 • Chương 3: Ấn chương Việt Nam thời Tây Sơn (1778-1802)

Phần thứ hai
ẤN CHƯƠNG VIỆT NAM THỜI NGUYỄN (1802-1945) gồm 4 chương:

 • Chương 1: Kim ngọc Bảo Tỷ của Hoàng đế và ấn chương trong Hoàng tộc thời Nguyễn
 • Chương 2: Ấn chương ở một số cơ quan trung ương và trong binh chế quân đội thời Nguyễn
 • Chương 3: Ấn chương trong các cấp chính quyền địa phương thời Nguyễn
 • Chương 4: Tín ký, ký và ấn tư nhân thời Nguyễn

Phần Phụ lục cuối sách

 • 32 trang in nhiều ảnh màu minh họa các ấn chương trên các chất liệu ngọc, đồng và giấy.

Cuốn sách giới thiệu tình hình Ấn chương từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX thông qua các sưu tập và nghiên cứu Ấn chương của nhà vua và các quan chức ở triều đình cùng với các quan chức ở địa phương Việt Nam. Trong sách có rất nhiều ảnh ấn chương minh họa.

Đọc sách trực tuyến tại đây

Hỗ trợ tực tuyến

Hotline

090.688.1656

Tư vấn Kỹ thuật

093.156.1166

Tư vấn Bán Hàng

093.157.1166

Bài mới nhất
Liên kết
#saokhuepens
#bútmáysaokhuê
Bản đồ
Thống kê truy cập

Ðang Online: 7

Hôm nay: 25,449

Trong tuần: 1,125,259

Trong tháng: 12,584,286

Tổng truy cập: 284,698